Gezondheidsverklaring PMU / Microblading / Ombre / Lips

Om de PMU behandeling veilig, verantwoord en met goede resultaten te kunnen uitvoeren, stellen wij een aantal vragen over uw gezondheid / medicijngebruik.

 • De keuze om semi-permanente Make-Up (PMU) te laten aanbrengen, heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen.
 • Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het aanbrengen van PMU zoals infecties, littekens en overgevoeligheidsreacties.
 • Ik heb duidelijke instructies ontvangen over de nazorg van mijn PMU.
 • Ik vind mijzelf gezond genoeg om deze behandeling te ondergaan.
 • Ik weet dat het wordt afgeraden om PMU behandeling te ondergaan bij gebruik van antibiotica of antistollingsmiddelen.
 • Indien u bij een dermatoloog of huidtherapeut in behandeling bent, heb ik deze alvorens de PMU behandeling te ondergaan, uitvoerig geïnformeerd en zijn/haar goedkeuring ontvangen.

Alle vragen dienen naar waarheid te worden ingevuld.

(geen behandeling indien één of meerdere van toepassing zijn)
(die de kleur of langdurigheid van het resultaat kunnen beïnvloeden)

Alvorens met de behandeling is begonnen is duidelijk en verstaanbaar het volgende besproken :

 • Dat de procedure uit 2 aparte afspraken bestaat met een tussenpauze van minimaal 4 en maximaal 8 weken
 • Dat de gepigmenteerde huid de eerste week aanzienlijk intenser van kleur is. Gedurende de daaropvolgende 3-4 weken zal de kleur zich volledig ontwikkelen en kan deze in gradaties van intensiteit verschillen
 • Dat het resultaat van de behandeling in vorm + kleur kan variëren afhankelijk van huidtype / huidstructuur
 • Dat het resultaat van de behandeling grotendeels afhankelijk is van correcte opvolging van voor – en nazorginstructies
 • Dat de eerste 7-10 dagen de huid verzorgd dient te worden volgens alle nazorginstructies die zowel mondeling als schriftelijk zijn meegegeven
 • Dat de medische contra indicaties genoemd bij categorie II het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden
 • Dat er voor – en na foto’s genomen worden

Ondanks mijn grote ervaring, mijn strikte behandelprocedures met de meest veilige en hoogwaardige producten en mijn voorzorgsmaatregelen kunnen er nooit garanties worden gegeven op het eindresultaat.

Alle informatie in dit document zal vertrouwelijk behandeld worden en onder geen beding uitgewisseld worden met derden.

Privacy wetgeving : Volgens de nieuwe GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving die van kracht is sinds 25 mei 2018, dienen wij in duidelijke en klare taal aan de klanten mee te delen wat er wordt gedaan met de persoons – en contactgegevens inzake privacy en veiligheid en de doeleinden van de verwerking. We willen transparant zijn naar de klant toe over de gegevens die we verzamelen. Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die iets over de klant vertelt of er aan kan gekoppeld worden. Het gaat dan bvb over naam, adres, geboortedatum, etc… We bewaren de klantgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om zowel de klant als de organisatie te beschermen voor fraude of onwettelijke gebeurtenissen. We respecteren de individuele rechten om te bepalen hoe de persoonsgegevens worden gebruikt. Hier gaat het over het recht om informatie in te zien. De klant heeft het recht om de door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien en heeft het recht op rectificatie. Als de persoonsgegevens onjuist zijn, heeft de klant het recht ons te verzoeken deze te corrigeren. De gegevens ingevuld in dit formulier worden maximaal 1 jaar bewaard van opening tot einde boekjaar. De gegevens van de klant worden niet doorgegeven aan derden. Deze privacyverklaring kan worden aangepast bij een wijziging aan de wet – en regelgeving. Deze versie dateert van mei 2018 en is van toepassing sinds 25 mei 2018.